Недялка Попова

Недялка Попова е магистър по детска и юношеска психология към БСУ. Завършила бакалавърска степен “Психология” към ВСУ „Черноризец Храбър”. Специализант е към Българската асоциация по когнитивни-поведенческа терапия (БАКПТ).

Психотерапевт в развитие към Дружеството по позитивна психотерапия към Световната асоциация по позитивна психотерапия (WAPP).

Обучен хипнотерапевт към БАХХ. Преминала е обучения за работа с хранителни разстройства и арт терапия.

Притежава опит в психологическото консултиране и терапия при работа с деца със СОП и техните семейства. Работила е в ЦСРИ гр. Несебър.

Работи с хора с тревожни и депресивни разстройства, панически разстройства, посттравматични стресови разстройства,хранителни разстройства и др.

Към момента е психолог към ВИВА клиник к. к. Сл. бряг и психолог на частна практика в с. Равда.

Вписана е в публичния регистър на практикуващите психолози.