Анита Милушева

Анита Милушева е магистър по психология, с професионална квалификация „Клинична и консултативна психология“ към СУ „Св. Климент Охридски”. От 2013 г. специализира психотерапия по психодрама метода за индивидуална и групова психотерапия към Българското дружество по психодрама и групова терапия (БДПГТ). Преминала е обучение по позитивна психотерапия към Дружество по позитивна психотерапия към Световната асоциация по позитивна психотерапия (WAPP).

Сертифициранана е  за работа с  високоспециализирани проективни, личностови и невропсихологични  методики. Участвала е в редица научни конференции и конгреси, част от които са с международно участие.

Практикувала е в МБАЛ „Токуда болница София“, при провеждане на скрининг на новопостъпили пациенти, консултиране и оценка на психичното състояние на болните, оказване на психологическа и емоционална подкрепа и кризисна интервенция на пациентите и техните близки.

Притежава опит в психологическото консултиране и терапия на онкоболни пациенти и техните близки, хора с тревожни и депресивни разстройства, панически  разстройства,  постравматични стресови разстройства и др. При необходимост от назначаване на медикаментозно лечение работи в екип с психиатър.

Работи като клиничен психолог в УСБАЛ по онкология.

Асоцииран член на БАПО.

E-mail: milusheva_ani@abv.bg          Телефон: +359 888 965 727