Димитрина Григорова-Стоилова

Димитрина Григорова-Стоилова е магистър по психология от ЮЗУ ”Неофит Рилски”. Специализирала е превантивна психология. Притежава и следдипломна квалификация по психотерапия към НБУ.

В своя професионален опит е работила като ръководител на Дневен център за деца с физически и/или психични увреждания, както и супервизор в SOS Детско селище. Работила е като психолог и обучител във Френско-българската обучителна програма „Детето и неговите симптоми”, обучавала е професионалисти от системата за закрила на детето по проект на фондация „Свободна и Демократична България”. Има участия в международни инициативи за развитие на детето. Била е психолог в Център за социална рехабилитация и интеграция към Института за социални дейности и практики в гр. Габрово, супервизирала е специалисти в КСУО, гр. Павликени. Обучавала е екипа на ЦНСТ – гр. Варна, във връзка с обгрижването на деца с увреждания, от ДДУИ с. Могилино, както и екипа на ДДЛРГ „Юрий Гагарин». Експерт към УНИЦЕФ  и Министерство на здравеопазването. Ръководител на ЦСРИ за деца с проблеми от аутистичния спектър „Келер”. Консултант по проект „Детство  за всички” и проект „Посока: семейство” Фондация „Лумос”.

Вещо лице в Дряновски районен съд.

Към момента работи като психолог към МБАЛ „Д-р Тота Венкова” в отделението по медицинска онкология и химиотерапия в гр. Габрово.

Пълноправен член на БАПО.

E-mail:   dimgrig@abv.bg      Телефон: +359 886 436 159