Екатерина Виткова

Екатерина Виткова е психолог в аналитично формиране. Член е на Българско общество по Лаканианска психоанализа (БОЛП). Психодрама терапевт. Пълноправен член на Българско дружество по психодрома и групова терапия (БДПГТ). Балинтов лидер. Председател на Българско Балинтово общество. Водещ на балинтови групи с онкологични екипи и балинтови групи за супервизия на психолози. Работи в Комплексния онкологичен център – Пловдив.

Статии и участия: