Екатерина Виткова

Екатерина Виткова- магистър психолог в аналитично формиране, със специализация по психоаналитична психотерапия в НБУ. Дългогодишна практика в сферата на консултирането на пациенти с онкологични заболявания и техните близки, както и на хора с депресивни и тревожни симптоми, преживяващи житейски кризи.
Съавтор на първото ръководство по Психосоциална подкрепа и рехабилитация в онкологията, автор на статии по темата за Бърнаут в медицинските екипи. Ментор по европейски програми за студентски практики и стажове по психология. Психодрама-терапевт и водещ на Балинтови групи. Член на Българско Общество по Лаканианска Психоанализа и Българско Дружество по Психодрама и Групова Терапия. Съучредител и понастоящем Председател на Българска Асоциация по Психоонкология и Председател на Българско Балинтово Общество. Съучредител и член на Управителен Съвет на Съвместна Национална Онкологична Мрежа.