Eлена Атанасова

Елена Атанасона е магистър по психология (ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“). Притежава следдипломна квалификация по клинична и консултативна психология към СУ „Св. Климент Охридски”. Елена Атанасова е обучавана по хипноза и хипнотерапия към Българската асоциация по хипноза и в позитивна психотерапия към Дружество по позитивна психотерапия към Световната асоциация по позитивна психотерапия (WAPP).

Завършила е продължаващо обучение по психотерапия в Международна академия „APICS – LUGANO/SWIZERLAND WESTDEUTSCHE AKADEMI“. Елена Атанасова е специалист по кризисна интервенция и психосоциална подкрепа и Еmotional Freedom Technique (EFT) терапевт от Energy Therapy Worldwide & Calamus International University – UK.

Работи като клиничен психолог към Комплексен онкологичен център – Пловдив.

Пълноправен член на БАПО.