Гергана Иванова

Гергана Иванова е магистър по клинична психология от Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”. Специализирала е клинична психология в Медициския университет – Варна. Обучава се в позитивна психотерапия от 2010 г. (майсторско ниво).

От 2009 г. работи с онкоболни пациенти и техните близки в СБАЛОЗ-Варна, отделение по химиотерапия и палиативни грижи.

Частна психотерапевтична практика от 2013 г.

Пълноправен член на БАПО.

E-mail: ivanova_azimuth@abv.bg     Телефон: +359 899 707 394