Илияна Александрова

Илияна Александрова е магистър по психология от СУ “Климент Охридски” със специализация по клинична психология. Специализира мотивационно интервюиране към Български институт по зависимости.

Обучава се в психотерапия в транзакционен анализ от TA Certified Trainer Belgique.

Има терапевтичен опит в психоонкологията. През 2009 години ръководи екип от специалисти  като клиничен психолог в гр. Бургас по проект “Създаване на модел от социални услуги за последваща грижа за пациенти с онкологични заболявания” в сътрудничество с Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания.

Други професионални интереси – психосоматика и фамилно консултиране. Притежава частна практика в гр. Бургас.

Пълноправен член на БАПО.

E-mail: ilianna_alex@abv.bg       Телефон: +359 899 990 705