Искра Дачева

Искра Дачева е магистър по клинична и консултативна психология. Притежава специализация по трудова и организационна психология към СУ „Св. Климент Охридски”.

До 2000 г. работи като психолог към Националния център по наркомании.

От 2000 г. е клиничен психолог към СБАЛОЗ София в отделението по медицинска онкология.

E-mail:  idacheva@abv.bg     Телефон: +359 886 970 797