Иван Инков

Иван Инков е завършил специалността „Медицина“ в Медицинския университет – Плевен.

Работи в клиника по гръдна хирургия – ВМА София.

Областите на професионални интереси, в които се развива са: доброкачествени заболявания и рак на млечната жлеза, пластично-реконструктивна хирургия на гърдата, лимфогенно метастазиране, менопауза и онкохирургия.

Следдипломни специализации :

  • Мастерклас по хирургия на млечната жлеза – 2016 г., Лисабон
  • Поведение при високо-рискови пациенти – 2015 г., София
  • Превенция при рак на гърдата – 2014 г., Хаселт
  • Реконструктивна хирургия на млечната жлеза – 2013 г., Милано
  • Биопсия на сентинелни лимфни възли – 2013 г., София
  • Иновации в диагностиката на млечната жлеза – 2012 г., Истанбул

Посещава Европейско училище по онкология – Лисабон (2016, 2015); Белград (2015); София (2015); Познан (2013); Янина (2012).

Съавтор е в 4 монографии: Заболявания на млечната жлеза (2013), Заболявания на гърдата при мъжа (2014), Заболявания на млечната жлеза (2014 г – второ издание) и Ръководство по белодробни болести (под печат).

Д-р Инков има 41 публикации в областта на онкохирургията, доброкачествените заболявания на млечната жлеза и рака на млечната жлеза. Главен редактор на International Journal of Surgery and Medicine.

Председател на Българска асоциация на младите хирурзи (БАМХ).

Асоцииран член на БАПО.

E-mail:   inkov@mysurgery.bg     Телефон: +359 883 427 500