Ивайла Георгиева

Ивайла Георгиева е магистър по психология от СУ „Св. Климент Охридски“. Завършила е Висшия медицински университет – София, специалност „Клинична психологогия“. Притежава сертификат за завършено обучение по програма “Увредено детство” на МЗ и Университет “Ecx – Marseille ІІ”, Франция. Системен арт консултант от Българската асоциация по арт-терапия (БААТ).

От 1992 г. работи като клиничен психолог към СБАЛДОХЗ – София, където извършва психологично консултиране на деца с онкохематологични заболявания и техните родители.

Автор и съавтор на образователни брошури (“Книга за родителя”, “Иформация и съвети за родители на деца с левкемия”, “Преодоляване на хранителните проблеми при деца по време на химиотерапевтично лечение и лъчетерапия”, ”Приятелите помагат”, “Костно-мозъчна трансплантация – въпроси и отговори” и др.).

Член на Българска асоциация по клинична психология, Българско дружество по психосоматична медицина. Вписана  е в публичния регистър на практикуващите психолози.

Пълноправен член на БАПО.

Председател на УС на асоциацията от 2017 г. до 2019 г.