Кристина Георгиева

Кристина Георгиева е магистър – психолог от ПУ ”Паисий Хилендарски”, гр. Пловдив.

Притежава следдипломна специализация по консултативна психология към същия университет и допълнителна специализация по домашно насилие и насилие, основано на пола.

От 2011 г. работи като психолог към асоциация „Деметра”, гр. Бургас, където консултира хора, преживели насилие.

От 2014 г. е психолог към сдружение „Онкоболни и приятели”, гр. Бургас, където консултира хора с онкологични заболявания.

Притежава опит в консултирането при депресивни и тревожни разстройства. Членува в Дружеството на психолозите в България. Експерт към екипа по кризисна интервенция към ДАЗД. Психолог към Българския Червен кръст.

Асоцииран член на БАПО.