д-р Маргарита Тарейн

Маргарита Тарейн е доктор по клинична психология в областта на аналитичната психосоматика на онкологичните заболявания.

Обучава се в психотерапия от 1997 г., през 2008 г. започва формиране в психоанализа.

Специализира психоаналитична психосоматика към Институт „Pierre Marty”, Париж. Частна психотерапевтична практика от 2005 г. Притежава опит в индивидуална и групова психотерапевтична работа с различни психични разстройства, онкоболни пациенти и техните близки, психосоматични разстройства и терминалноболни пациенти (стаж в Мобилен екип за палиативни грижи, Университетска болница „Pitié-Salpêtrière – Charles Foix”, Париж).

От 2010 г. сътрудничи на Асоциация на пациентите с онкологични заболявания като супервизор на екипа от психолози и лектор по психоонкология за лекари и медицински сестри. Работи като клиничен психолог към Аджибадем Сити Клиник Токуда Болница и Сити Клиник Онкологичен център.

Член е на Международната асоциация по психоонкология, на асоциация “Българско психоаналитично пространство” и “Българско Балинтово общество”.

Основател на Българска асоциация по психоонкология и неин председател от 2013 до 2017 г.

Почетен член на БАПО.

E-mail: m.tareyn@abv.bg            Телефон: +359 889 526 195


Свързани публикации