Мариела Караиванова

Мариела Караиванова работи като клиничен психолог към Комплексен онкологичен център, гр.  Шумен, където извършва психологично консултиране на пациенти с онкологични заболявания и техните близки.

Притежава опит в психологичната работа с деца и възрастни от 2010 г. в Дома за деца, лишени от родителски грижи и в Центъра за психосоциална и духовна подкрепа “ Споделеност“.

Магистър по психология – ШУ “ Епископ Константин Преславски“. Притежава следдипломна квалификация “Клинична и консултативна психология” от СУ “ Св. Климент Охридски. Специализира позитивна психотерапия към Дружество по позитивна психотерапия към Световната асоциация по позитивна психотерапия (WAPP)

Редовен член на Дружеството на психолозите в България.

Асоцииран член на БАПО.

E-mail:   marielakaraivanova@abv.bg      Телефон: +359 888 748 183