Мария Иванова

Мария Иванова е магистър по консултативна психология към ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”.

Завършила е бакалавърска степен по социални дейности, с профил „Работа с възрастни хора“.

Участва в семинари и симпозиуми по палиативни грижи по проект „Матра България“.

От 1997 г. работи като психолог към Комплексен онкологичен център – Враца в отделението по палиативни грижи и в Центъра за социална адаптация и рехабилитация на пациенти с онкологични заболявания и техните близки.

Пълноправен член на БАПО.