Доц. д-р Силвия Цветкова

Доц. д-р Силвия Цветкова е преподавател в Медицински университет Плевен от 2006 г.   През периода 2001-2006 г. е работила като преподавател в СУ „Св. Кл. Охридски”. Има дългогодишен професионален и преподавателски опит, доктор по клинична психология и доцент по психология. От 2011 г. се изгражда в областта на Транзакционния анализ. Консултира и терапевтира деца, семейства и възрастни в областите психология и логопедия. Има лицензирано право за използване на психологически методики.

Съучредител на Сдружение за психосоциална подкрепа през 1998 г., където участва в проект „Отворена врата” за жени, преживели насилие – I и II фаза по програма „Матра”. Партньори: Анимус, Център Надя, Холандската фондация Mama Cash. През 2011 г. е консултант на персонала на ЦСРИ за лица с онкологични заболявания в проект “Надежда за всеки” – Плевен по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Има редица участия в европейски проекти по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” през периода 2010-2016 г.

През 2013 г. доброволно консултира онкологично болни пациенти в УМБАЛ-Плевен, а от 2014 г. – оказва психологическа подкрепа на пациенти с рак на гърдата по клиничен проект.

Доц. Цветкова системно провежда квалификационни обучения сред работещи в сферата на здравеопазването, образованието и социалните дейности. Има практика и като супервайзор на служители на ЦСРИ и ЦСРИДУ.

С. Цветкова има научни публикации у нас и в чужбина, част от които са посветени на психо-социални проблеми при пациенти, засегнати от злокачествени новообразования.

Член е на: Съюза на учените в България, Дружество на психолозите в България, B ulgarian Public Health Association,  European Public Health Association , БАПО, БАТА,   Сдружение “Развитие на личността и човешките ресурси”, БАЛИЗ; Редакционната колегия на списание „Клинична и консултативна психология”, България.

Пълноправен член на БАПО.

Заместник – председател на БАПО.

E-mail: sborcvet@abv.bg           Телефон: +359 887 517 167