Силвия Цветкова, доц. д-р

Силвия Цветкова е доктор по клинична/специална психология, доцент по психология, преподавател в Медицински университет Плевен от 2006 г. Има дългогодишен професионален, консултативен и терапевтичен опит (от 1996). Езиково-говорен терапевт. Завършила е теоретичните модули по Транзакционнен анализ (2011-2016) и работи като транзакционен терапевт под супервизия. Сертифициран хипнотерапевт (2018). Приключила теоретичното  обучение по Схема терапия (2020). Има сертифицирано право за използване на психологически методики, необходими в практиката.

Съучредител на Сдружение за психосоциална подкрепа през 1998 г., чрез което  участва в проект „Отворена врата” за жени, преживели насилие по програма „Матра” с партньори Анимус, Център Надя и Холандската фондация Mama Cash. През 2011 г. е консултант на персонала на ЦСРИ за лица с онкологични заболявания в проект “Надежда за всеки” – Плевен по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. През 2013 г. доброволно консултира онкологично болни пациенти в УМБАЛ-Плевен, а от 2014 г. до 2015 г. – оказва психологическа подкрепа на пациенти с рак на гърдата по клиничен проект в гр. Плевен.

Доц. Цветкова системно провежда квалификационни обучения сред работещи в сферата на здравеопазването, образованието и социалните дейности. Има опит и като супервайзър. Съвместно с членове на БАПО провежда СДО курс към МУ-Плевен “Психологически акценти при лечението и общуването с онкологично болни  пациенти” и въвеждащ курс по психоонкология към БАПО. Работи като психолог към онкологично отделение в МБАЛ „сърце и мозък“ – Плевен.

С. Цветкова има редица научни публикации у нас и в чужбина, част от които са посветени на психо-социални проблеми при пациенти, засегнати от злокачествени новообразования. Съавтор в Клинично ръководство по психоонкология.

Член е на Съюза на учените в България, Дружество на психолозите в България, European Public Health Association, БАПО, БАТА,ЕАТА и др..

Пълноправен член на БАПО.

Заместник – председател на БАПО.