Стефка Чинчева

Стефка Чинчева е бакалавър по психология и магистър по клинична психология – психоаналитична перспектива към Нов български университет.

Консултира и работи терапевтично с пациенти и техните близки към отделението по Медицинска онкология към МБАЛ „Сердика“, База 1.

Част е и от екипа на неправителствената огранизация Център за приобщаващо образование, където работи с деца, които срещат различни емоционални и поведенчески трудности.

Обучава се и работи в психоаналитичната перспектива.

Член на Българското дружество по психоаналитична психотерапия.

Пълноправен член на БАПО.

e-mail: stefka.chincheva@gmail.com      тел.: 0898 433 800