Свилен Лапаков

Свилен Лапаков е магистър психолог от ВСУ „Черноризец Храбър”. Към момента е докторант в същия университет, където разработва научен труд на тема „Психологични особености на личността на онкологично болния“. Интересите му са в областта на психосоматиката на онкологичните заболявания.

Започва обучението си по психология през 1995 г.в Института по практическа психология на човека в Кишинеу, Молдова. През 2004 г. завършва University of Natural Medicine Inc.New Mexico, USA, Филиал при обществото по натурална медицина – Москва, Русия.

През 2008 г. основава Научно сдружение по натурална медицина в гр. Варна. От 2015 г. се обучава в когнитивно-поведенческа психотерапия към Българска асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия. Има опит в работата с онкологично болни пациенти от 2007 г.

Пълноправен член на БАПО.