Веселина Неделчева

Веселина Неделчева е завършила е бакалавърска степен по психология във ВСУ ”Черноризец Храбър” и магистърска по клинична и консултативна психология в СУ „Св. Климент Охридски”.

Преминала е множество обучения в когнитивно-поведенческа психотерапия от 2004 г. насам.

От 2013 г. до момента се формира в психоаналитична психотерапия към „Българско психоаналитично пространство”.

Работи като психолог от 2002 г. към  различни държавни структури и организации с нестопанска цел.

От 2005 г. до днес работи като психотерапевт основно в сферата на психосоматиката, в това число психоонкологията, и зависимостите по различни социални програми и проекти, и на частна практика.

Член на Българската асоциация по психоонкология, Българската асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия, Дружеството на психолозите в Република Българияи и Сдружение „Доза обич”.

Асоцииран член на БАПО.