Златка Стоилова

Златка Стоилова – Маринова е магистър по психология от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“). Притежава сертификат по когнитивно-поведенческа терапия към Българската асоциация по когнитивно-поведенческа терапия, както и сертификат за работа по дългосрочни лечебни модели при зависими клиенти.

Завършила е обучение на тема “Социална психология на групите, обект на ПТ, механизми на общуване с тези групи и ефективно трудово посредничество”.

Златка Стоилова е преминала курс за обучители по проект REGAR -2016 за работа с хора с увреждания, както и продължаващо обучение по психотерапия в Международна академия „Аpics – Lugano/Swizerland Westdeutsche Akademi“.

Работи като експерт-психолог в Бюро по труда в гр. Враца.

Асоцииран член на БАПО.