Виртуален обучителен семинар 2.12.2023

Уважаеми колеги,

Напомняме Ви, че на 2 декември 2023 г. Съвместна онкологична национална мрежа (СОНМ) (https://bjcn.bg/) ще проведе поредния трети виртуален обучителен семинар за карцином на гърда и психоонкология.

Tой ще се осъществи съвместно с две професионални сдружения, членове на СОНМ – Жените в онкологията – България (https://w4o.bg/) и Българска асоциация по психоонкология (http://bapo.bg/).

За да се включите и научите повече за:

  • Терапевтични стратегии при авансирал хормон-рецептор позитивен, HER-2-негативен карцином на гърда и 
  • Съобщаване на онкологична диагноза и обсъждане на прогнозата, 

направете безплатна регистрация на дигиталната ни платформа – https://seminar0212.bjcn.bg/registracziya/