Членове

Eлена Атанасова
Пълноправен член на БАПО
Мария Иванова
Пълноправен член на БАПО
Кристина Георгиева
Асоцииран член на БАПО
Илияна Александрова
Пълноправен член на БАПО
Силвия Цветкова, доц. д-р
Пълноправен член на БАПО
Анита Милушева
Пълноправен член на БАПО
Веселина Неделчева
Асоцииран член на БАПО
Мариела Караиванова
Асоцииран член на БАПО
Златка Стоилова
Асоцииран член на БАПО
Свилен Лапаков
Пълноправен член на БАПО
д-р Маргарита Тарейн
Почетен член на БАПО
Екатерина Виткова
Председател на УС на БАПО
Златина Георгиева
Асоцииран член на БАПО
Д-р Александър Георгиев
Член на УС на БАПО
Ивайла Георгиева
Пълноправен член на БАПО
Даниела Димитрова
Пълноправен член на БАПО
Недялка Попова
Привърженик на БАПО
Живка Бояджиева
Асоцииран член на БАПО
Елена Лазарова
Асоцииран член на БАПО
Александър Миланов
Асоцииран член на БАПО
Мария Попадийна
Асоцииран член на БАПО
Цветелина Миланова
Асоцииран член на БАПО
Ралица Стоянова
Член на УС на БАПО
Весислава Божанова
Пълноправен член на БАПО
Лилия Димитрова
Асоцииран член на БАПО
Соня Захова
Привърженик на БАПО
Надя Николова
Асоцииран член на БАПО
Теодора Драгозова-Бояджиева
Асоцииран член на БАПО
Михаил Михайлов
Асоцииран член на БАПО
Валентин Стоилов
Асоцииран член на БАПО
Росица Петрова
Пълноправен член на БАПО
Анастасия Манлихер
Асоцииран член на БАПО
Зорница Спиридонова
Привърженик на БАПО
Марио Васев
Член на УС на БАПО
Димитър Кръстев
Пълноправен член на БАПО