Алгоритъм за проследяване и контролни прегледи при пациенти с онкологични заболявания

Алгоритъм за проследяване и контролни прегледи при пациенти с онкологични заболявания

Проследяването на пациенти с онкологично заболяване се състои в провеждане на периодични контролни прегледи и изследвания, специфични за всяка локализация. Лекуващият лекар-онколог информира пациента и близките за задължителните изследвания и периодите, през които всяко едно от тях се реализира. Най-често такива изследвания се осъществяват от специалисти, работещи в различни сектори на лечебните заведения. Важно е […]

Живот с колостома, илеостома или уростома

Живот с колостома, илеостома или уростома

Знанието води до разбиране. Да знаем, че ракът често може да бъде излекуван и е възможно да се живее с него, по един приемлив начин, води до разбиране, което помага на хората, по-малко да се плашат от рака, отколкото са се плашили преди да имат знание за заболяването. С колостома, илеостома или уростома вие може […]

Translate »