Лечението

Лечението на рака се провежда само  във високоспециализирани химиотерапевтични клиники и отделения, в които има квалифициран персонал, необходими лекарства и условия за прилагането им.

Лечението е комплексно, като се прилагат в различна последователност или едновременно оперативно, лъчево или медикаментозно лечение. Независимо за какво лечение на рака се касае – химиотерапия, лъчетерапия или операция, е важно пациентите и техните близки да знаят, че лекуващият лекар трябва да разясни кой вид лечение и кое лекарство са най благоприятни за всеки конкретен пациент.

Лечението е строго индивидуално. Водещо в избора му е общото състояние на отделния човек, вида рак и стадия  на заболяването.

Нито написаното тук, нито всичко, публикувано в електронни и други източници, както и разговори с други пациенти със същата диагноза, не може и не бива да замества беседата с лекуващия лекар, отговорен за лечението Ви.

Информацията, която ще получите от него ще ви помогне да:

  • си изясните лечението, което ви предстои;
  • зададете въпросите, които ви вълнуват;
  • разберете как да се справяте с нежеланите/ страничните ефекти на лечението;
  • почувствате, че по време на лечението контролирате по-добре живота си.

Лъчетерапията и операцията се наричат локални лечения. Това означава, че и двата вида лечения се прилагат само на определена зона или място от тялото.

Лъчетерапията се провежда в радиологично отделение от екип специалисти в тази област. Представлява използване на определен вид лъчи в определена зона на облъчване от тялото на пациента. Тези специфични лъчи елиминират злокачествените клетки или забавят развитието на заболяването.

Операцията се използва за отстраняването на тумори, когато това е възможно. При тази интервенция лекарите се опитват да отстранят тумора от здравата тъкан, за да не останат злокачествени клетки, които да доведат до разпространението им в други части на тялото (т.нар. рецидив).

Химиотерапията е един от възможните начини за лечение на рак. Тя се прилага когато се установи, че тумора не може да бъде премахнат оперативно, поради проникването му в околните органи, при наличие на разсейки или тогава, когато преди операция е необходимо да се намали обема му, за да се съхрани оперирания орган.

Чрез химиотерапията се контролира развитието на онкологичното заболяване. Тя може да се прилага както самостоятелно, така и едновременно с оперативна намеса или с лъчелечение.

Обикновено химиотерапията се приема:

  • орално;
  • чрез венозни, подкожни и мускулни инжекции или
  • чрез венозно вливане на цитостатични лекарства, в продължение на половин час или повече в отделението, в което сте приет.

Колко продължително и на какви интервали ще се прилага тя, зависи от вида на заболяването, как се повлиява от лечението, възможните нежелани реакции.

Химиотерапията влияе по различен начин на всеки отделен човек. Могат да бъдат наблюдавани нежелани/странични ефекти, които се дължат на увреждането на здрави клетки при приема/вливането на лекарството. По-голямата част от нежеланите ефекти са временни (постоянните увреждания на здрави клетки са рядкост), тъй като здравите клетки в организма на всеки човек се размножават и растат бързо.

Ето защо е важно да имате предвид, че протичането на Вашето лечение е различно от протичането на лечението на друг човек – напр. при някои пациенти нежеланите реакции са много по-малко или изобщо няма такива. Нежеланите/страничните реакции са индивидуален отговор. Те не са индикатор за това дали и как се повлиявате от лечението. Постигнатият ефект от лечението се отчита с помощта на различни видове изследвания: кръвни тестове, скенер, рентген, които могат да се извършват през целия терапевтичен период.

При започването на лечение, както и по време на цялото лечение, можете да потърсите психологическа подкрепа, за да се справите с емоциите и чувствата си. Потърсете специалист в онкологичния център, в който се лекувате, или през нашата страница.