Нашата дейност

Психоонкология

Психоонкология

Прочетете повече за науката психоонкология, сферите на дейност, нашата експертиза и практика

За лекарите

За лекарите

Научете повече за връзката с пациента и неговите близки

За пациентите

За пациентите

Научете повече за справянето с диагнозата и лечението

 За нас

За нас

Българската асоциация по психоонкология (БАПО) обединява професионалисти, които работят в областта на психотерапията и психологичното консултиране на хора, засегнати от онкологични заболявания, техните семейства и лекуващите медицински екипи във всички етапи на болестта (диагностициране, активно лечение и палиативни грижи).
Сдружението е основано заради необходимостта от информираност и специализирана психологична помощ за онкоболните пациенти, близките им и медицинските специалисти, с което да допринесе за облекчаване на лечебния процес, по-добро качество на живот и етична грижа.
БАПО е част от международна организационна мрежа, която съдейства за справянето с рака и се стреми към изграждане на стабилна връзка между специалисти и пациенти, засегнатите семейства, както и между всички професионалисти в България и по света, работещи за тази кауза.
Организацията е член на Българска асоциация по психотерапия.

Последни публикации